Udredning PDF Udskriv Email

af:

Søren Rittig, Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus

Troels Munch Jørgensen, Urinvejskirurgisk Afdeling, Sektionen for Børneurologi, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus

Jens Chr. Djurhuus, Institut for Eksp. Klin. Forskning, Århus Universitet


Udredningen af enuresis nocturna i almen praksis bør omfatte:

1. Grundig anamnese, hvor især forhold vedr. tidligere lidelser, enuresis-mønster, afførings-mønster og eventuelle vandladnings-symptomer i dagtiden bør afdækkes.

2. Objektiv undersøgelse med hovedvægt på anatomiske forhold på ryggen og omkring genitalia samt neurologisk undersøgelse (tegn på påvirkning af medulla spinalis).

3. Urin-undersøgelse, der inkluderer undersøgelse for bakteriuri/leukocyturi og glucosuri.

4. Vandladningsskema, hvor patienten bruger målebæger til måling af væskeindtagelse/ vandladningsmængde og en vægt til måling af ble-vægt før og efter sengetid. Patienten måler væskeindtag og vandladningsvolumina i dagtiden i en week-end og måler desuden den natlige urinproduktion ved natlig ble-vejning i 1 uge.

Udfra vandladnings-skemaet kan følgende vurderes:
a. Væskeindtags-mønsteret (f.eks. uhensigtsmæssig stor indtagelse umiddelbart inden sengetid).

b. Den funktionelle blærekapacitet: måles som den største vandladning i dagtiden, inklusiv morgenvandladningen. Ligeledes kan miktionsfrekvensen bestemmes (normalt 3-7/dag).

c. Den natlige urinproduktion måles som forskellen på vægten af bleen morgen og aften plus volumet af evt. vandladninger i løbet af natten plus morgenvandladning.

Fortolkning:
Reduceret funktionel blærekapacitet defineres som < 70 % af den forventede efter alder (30 x alder + 30).

Natlig polyuri defineres empirisk som en urinproduktion på en våd nat, der overskrider den målte funktionelle blærekapacitet med minimum 30%.