Behandlingsformer Udskriv

af:

Søren Rittig, Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus

Troels Munch Jørgensen, Urinvejskirurgisk Afdeling, Sektionen for Børneurologi, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus

Jens Chr. Djurhuus, Institut for Eksp. Klin. Forskning, Århus Universitet


Behandling
Behandling indledes som regel i 6 - 7 års alderen. Der findes principielt to veldokumenterede behandlingsmuligheder: ringeapparat og dDAVP (MINIRIN). Disse behandlinger er ligeværdige med hensyn til effektivitet og sikkerhed. Der er dog evidens for at ovennævnte udredning kan bedre chancen for at vælge den mest effektive behandling for den individuelle patient.

Ringeapparatsbehandling er fornylig vist at kunne øge den natlige funktionelle blærekapacitet og synes derfor især velegnet til patienter med reduceret funktionel blærekapacitet. Behandlingen strækker sig over 6-9 uger og kræver stor motivation af både patient og familie. Desuden anbefales hyppig opfølgning (ca. 1 x ugentlig i starten).

Behandlingen administreres ofte via skolesundhedsplejerske.

MINIRIN-behandling er især velegnet til patienter med natlig polyuri (se ovenfor) og med normal funktionel blærekapacitet (> 70 % af forventet efter alder). Dosis bør titreres (sædvanligvis 10–40 microgram intranasalt eller 100–600 microgram peroralt inden sengetid) hos den enkelte patient. Når den optimale dosis er fundet, fortsættes på denne i 3 måneders perioder adskilt af ca. 1 uges medicinfri pause for at vurdere, om fortsat behandling er nødvendig. For at minimere risiko for hyponatriæmi skal der informeres om at begrænse væskeindtag efter indtagelse af MINIRIN.

Henvisning til specialafdeling:
Følgende bør henvises til udredning:

1. Patienter med enuresis nocturna, hvor ovennævnte udredning giver mistanke om tilgrundliggende lidelse, f.eks. diabetes mellitus, diabetes insipidus, spina bifida, anatomiske misdannelser, andre vandladningsforstyrrelser.

2. Patienter med enuresis nocturna over 6 års alder, som ikke har responderet tilfredsstillende på behandlingsforsøg med ringeapparat eller MINIRIN.

3. Patienter over 4 års alder med dag-inkontinens, hvor almene råd ikke har hjulpet.